Toegankelijkheidsverklaring

Verklaring digitale toegankelijkheid

Sinds 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. Dit besluit verplicht de overheid om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren op basis van WCAG 2.1 niveau A en AA. En ook om uit te leggen hoever ze daarmee gevorderd zijn. Deze wettelijke verplichting gaat op verschillende momenten in voor bestaande en nieuwe websites/apps. Vanaf 23 september 2020 is digitale toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties verplicht.

De website van Ervaar het OV voldoet nog niet volledig aan de overheidsstandaard WCAG versie 2.1 op niveau AA. De eerste maatregelen zijn echter wel genomen. Wij streven naar het toegankelijk maken van onze online informatie en dienstverlening en verwachten in het begin van het jaar 2021 te voldoen aan de verplichtingen rond digitale toegankelijkheid.

Reikwijdte verklaring

Deze verklaring geldt voor alle pagina’s op de website www.ervaarhetov.nl.

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen 

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Er is een scan uitgevoerd om onze website te toetsen op toegankelijkheid. Hieruit blijkt dat de website nog niet volledig voldoet. We zijn op dit moment bezig om deze knelpunten op te lossen.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem op onze website aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via helpdesk@ervaarhetov.nl.

Voordelige OV-acties in je mailbox?

Ontvang nieuwe acties en nieuws direct via de mail. Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Privacy statement

Een leuke dag mede mogelijk gemaakt door het OV